- Obecní úřad Tatenice

úřední hodiny:

 

adresa:

 

tel.:

e-mail:

zámeček - sídlo OÚ Tatenice

pondělí, středa       7.00 - 12.00,   13.00 - 17.00

 

Tatenice 86, 561 31  Tatenice

 

+420 465 381 230

e-mail

 

Povinně zveřejňované informace níže >>

 

Informační povinnost >>

 

Pracoviště a zaměstnanci:

 

Bc. Jana Budková - účetní, matrika

Ing. Eva Tulisová - stavební úřad, matrika

 

- Zastupitelstvo obce

 

Mgr. Vladimír Žák – starosta (NK)
Jiří Smrkal – místostarosta (NK)

Věra Šindelářová (NK)

Jitka Kristková (NK)

Kateřina Květenská DiS. (NK)
Ing. Petr Prokop (NK)

----
Jana Součková (KDU-ČSL)

Zdenka Mnichová (KDU-ČSL)

Bc. Václav Polák (KDU-ČSL)

Finanční výbor ZO:

  předseda: Jitka Kristková, členové: Věra Šindelářová, Zdenka Mnichová

Kontrolní výbor ZO:

  předseda: Václav Polák, členové: Kateřina Květenská, Jana Součková

Výbor stavební a ochrany životního prostředí:

  předseda: Petr Prokop, členové: Vladimír Žák, Jiří Smrkal

Kulturní výbor ZO:

  předseda: Věra Šindelářová, členové: Stanislava Plocová, Kateřina Šubrtová
   
Rada školy: Jiří Smrkal - viz stránky školy...

 

 

Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

 

1. Název

Obec Tatenice

2. Důvod a způsob založení

Obec Tatenice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb. (pdf), o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Mgr. Vladimír Žák – starosta (SNK)
Jiří Smrkal – místostarosta (SNK)

- další viz výše

3.1 Organizace zřízené obcí

Základní škola a Mateřská škola Tatenice

4. Kontaktní údaje

Tatenice 86, 561 31  Tatenice

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Tatenice

Tatenice 86, 561 31  Tatenice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Tatenice 86, 561 31  Tatenice

4.3 Úřední hodiny

pondělí, středa 7.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

4.4 Telefonní čísla

+420 465 381 230

4.5 Číslo faxu

--

4.6 Adresa internetové stránky

www.tatenice.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

uzxba3x

4.8 Další elektronické adresy:

ou@tatenice.cz

5. Bankovní spojení

1322753309/0800

6. IČ

00279625

7. DIČ

CZ00279625

8. Dokumenty

- Vyhlášky a nařízení

- Ostatní dokumenty

9. Žádosti o informace

- viz Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytování informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

- ústně lze podat žádost – telefonicky (tel. č. 465381230) nebo osobně v kanceláři obecního úřadu

- písemně lze podat žádost – poštou na adresu obecního úřadu, předáním písemné žádosti do kanceláře obecního úřadu nebo elektronickou formou na adresu: ou@tatenice.cz

11. Opravné prostředky

- viz Opravný prostředek

12. Formuláře

- lze získat: Obecní úřad, viz kontaktní adresa

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

- projednání na OÚ, kontakt na MÚ Lanškroun – sociální odbor, kontakt na Policii ČR

14. Nejdůležitější předpisy

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

- zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

další jsou k nahlédnutí v sídle OÚ Tatenice.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

- viz Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- viz Výroční zpráva 2017

 

 

 

- Novinky stránek...

 

Pravidla fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020

Shromáždění starostů LANŠKROU...

  více >>

 

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti