- Symboly obce...

 - Významnými symboly obce jsou její znak a prapor. Naší obci byly přiděleny v roce 2002. Autorem návrhů znaku a praporu pro obec Tatenice je pan Pavel Vrba.

znak obce Tatenice

Návrhy na znaky obcí vycházejí vždy z několika hledisek, mezi která patří:

- pečeť obce (nejčastěji)

- název či poloha obce

- minulost obce

- atributy světce, jemuž je zasvěcen kostel v obci
 

- Obecní znak Tatenice vychází z minulosti obce, atributů patrona obce a jejího zemědělského rázu.

Je to zlatočerveně poltěný štít se zelenou patou, vpravo zkřížené sekera a hornický mlátek – oboje černé, vlevo zlatá hůl ukončená křížem.

Pravá, čestnější část štítu, symbolizuje počátek obce. První zmínka o obci je k roku 1267. Předtím zde byl pohraniční les, který museli obyvatelé vymýtit, aby získali půdu pro svá pole. Pravděpodobně se zde usadili horníci z Bavorska. Skutečně byly nalezeny stopy po opuštěných hutích v tzv. „ Goldengraben“. Proto jsou jako symbol počátků obce navrženy do znaku sekera a hornický mlátek.

Levá část znaku pak zastupuje patrona obce, kterým je sv. Jan Křtitel. Jeho hlavními atributy jsou beránek a hůl ukončená křížem. Pro obecní znak byla navržena hůl ukončená křížem.

Tinktury (barvy) obecního znaku jsou zlatá, červená a zelená. Zlatá a červená jsou odvozeny ze znaků šlechtických rodů, které vlastnily Tatenici – Žerotínů a Lichtenštejnů.

Zelená tinktura v patě štítu vyjadřuje zemědělský ráz obce a její původní pečeť, na které je vyobrazena radlice.prapor obce Tatenice
 

- Prapor obce vychází z navrženého obecního znaku. List tvoří tři svislé pruhy:

- žlutý se zkříženou sekerou a hornickým mlátkem – oboje černé

- červený se žlutou holí zakončenou křížem

 - zelený v poměru 2 : 2 : 1.


 

Další informace na http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatenice

 

 

 

- Novinky stránek...

 

Pravidla fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020

Shromáždění starostů LANŠKROU...

  více >>

 

 

BlueBoard.cz

 

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti