- Projekty...

Projekty IROP - Integrovaný regionální operační program

 

Projekt - CHODNÍKY II. ETAPA - BEZPEČNOST DOPRAVY V OBCI TATENICE  - povinná publicita projektu...

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je realizován z důvodu zvýšení bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy, které bude dosaženo prostřednictvím výstavby bezbariérových komunikací pro pěší dopravu.

 


Projekt - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI TATENICE - povinná publicita projektu...

 

Hlavním cílem projektu je vznik šesti nových bytů dostupného sociálního nájemního bydlení s kapacitou až 16 osob v obci Tatenice pro osoby z cílových skupin projektu.

 


Projekt - KOMUNITNÍ CENTRUM TATENICE - povinná publicita projektu...

 

Jedná se o rekonstrukci části objektu obce pro vznik Komunitního centra. Komunitní centrum bude víceúčelové zařízení sloužící k realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit. Cílem projektu je zlepšit sociální začleňování a posílení komunitního života v obci.

Projekt Komunitní centrum Tatenice je spolufinancován Evropskou unií.

 

Půdorys řešené části KOMUNITNÍHO CENTRA - soubor pdf...

 


Projekt - VYBAVENÍ PRO JSDH TATENICE - povinná publicita projektu...

 

Cílem projektu je zvýšení technické vybavenosti JSDH obce Tatenice zakoupením vybavení, pro řešení mimořádných událostí vzniklých důsledkem nadprůměrných sněhových přívalů, silné námrazy, větrných orkánů a smrště a rizik sucha.

Projekt Vybavení pro JSDH Tatenice je spolufinancován Evropskou unií.

EVROPSKÁ UNIE - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

 

 

 

- Novinky stránek...

 

Pravidla fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020

Shromáždění starostů LANŠKROU...

  více >>

 

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti