- Obec Tatenice...

letecký pohled- Obec Tatenice najdeme v jihovýchodní části Pardubického kraje v okrese Ústí nad Orlicí. Leží pod nejjižnějšími výběžky Orlických hor mezi městy Lanškroun, Moravská Třebová a Zábřeh na hlavní železniční trati.
Obec obklopují hluboké převážně smíšené lesy, pole a louky, protéká jí Hraniční potok, který se vlévá do Moravské Sázavy.

 

- Tatenice se připomíná už roku 1267. Tehdy byl majitelem vsi a tvrze Boreš z Rýzmburku. Ten založil nedaleký klášter bratří poustevnického řádu sv. Augustina – Mariina Koruna (Mariakron). Boreš daroval klášteru půl Tatenice. Ale o tom až později. Neoficiálně vstupuje Tatenice do dějin l. p. 1065. V tomto roce snad jistý vladyka ze Žipotína věnoval obec Tatenice nově zřízenému klášteru Hradisko u Olomouce. A tak to všechno začalo… Dlouhá a zajímavá historie, o níž se můžete dočíst v kronice obce. A jak vypadá vesnice dnes? Domy různého stáří i velikosti. Ty nejstarší byly postaveny původním německým obyvatelstvem (mezi ně patří např. statky, které utváří uzavřený čtverec, typický znak oblasti Hřebečska).  více o historii >>

renesanční zámeček

 

- V pol. 80. let minulého století byla dokončena celková rekonstrukce zámku. Byla obnovena sgrafita a vzácná štuková výzdoba stropů. Velmi cenné jsou zachovalé renesanční vstupní a nádvořní portály a několik renesančních okenních ostění. V interiéru zámku jsou kanceláře obecního úřadu, krásná obřadní síň s bohatými štuky, knihovna, sál, salonek a restaurace.
kostel sv. Jana Křtitele

- Další dominantou obce je barokní kostel sv. Jana Křtitele s 50m vysokou věží se dvěma zvony. Kostel byl postaven v letech 1716-1723 podle návrhu významného italského stavitele Dominika Mortelliho. Cenné jsou obrazy a fresky od Judy Tadeáše Suppera. Evropsky jedinečný je dřevěný boční oltář, vyřezaný podle obrazu vlámského malíře Van Dycka. Kostel obklopuje hřbitov s kaplí P. Marie.

- Současnost obce charakterizuje péče budova ZŠ Tateniceo vzdělávání, budování infrastruktury a rozvoj služeb. Mateřská škola s dětskou zahradou je uprostřed obce v budově, kde má ordinaci praktický lékař pro dospělé a dětská lékařka. V obci je také ordinace zubního lékaře. Budova úplné základní školy byla v roce 1996 rekonstruována a rozšířena o přístavbu s odbornými učebnami a kuchyní s jídelnou.

 

- V obci působí tradiční spolky; TJ Sokol, SDH, Myslivecké sdružení LUK, ČČK a Klub důchodců. Nejpočetnějším spolkem je TJ Sokol, která pořádá nejen sportovní zápasy, ale zajišťuje v areálu u fotbalového hřiště i kulturní a zábavné akce.

 

- O Tatenici v pořadu Posvícení - Český rozhlas Pardubice - MP3 soubor zde...

 

 

 

železniční zastávka TatenicesupermarketMlýnželezniční zastávka Tatenice

 

 

 

 

- Novinky stránek...

 

Pravidla fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020

Shromáždění starostů LANŠKROU...

  více >>

 

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti