- Historie obce Tatenice...

750 let obce Tatenice- Tatenice se připomíná už roku 1267. Tehdy byl majitelem vsi a tvrze Boreš z Rýzmburku. Ten založil nedaleký klášter bratří poustevnického řádu sv. Augustina – Mariina Koruna (Mariakron). Boreš daroval klášteru půl Tatenice. Ale o tom až později. Neoficiálně vstupuje Tatenice do dějin l. p. 1065. V tomto roce snad jistý vladyka ze Žipotína věnoval obec Tatenice nově zřízenému klášteru Hradisko u Olomouce. A tak to všechno začalo… Dlouhá a zajímavá historie, o níž se můžete dočíst v kronice obce. A jak vypadá vesnice dnes? Domy různého stáří i velikosti. Ty nejstarší byly postaveny původním německým obyvatelstvem (mezi ně patří např. statky, které utváří uzavřený čtverec, typický znak oblasti Hřebečska).

 

- Původ názvu obce V nejstarších listinách je obec nazývána Tetnitz (1267 a 1360), Detinz (1350) a Tatenicze (1664). Název Tatenice nabízí několik možností výkladu svého původu:

 

1. Odvozen příponou –ice k osobnímu jménu Taten, to je domácí podoba s příponou -en:

A. od staročeského osobního jména TATB = zloděj, což je vzhledem k umístění obce u obchodní stezky v hlubokých hraničních lesích s kopcovitým terénem i pravděpodobné

B. od staročeského osobního jména TAT = otec

 

2. Odvozen z německého TETNITZ s českou příponou –ice
 

- Vznik obce Německá pověst nám vypráví o založení naší obce. Kolem roku 1000 osídlili horníci z dolního Francka-Bavorska takzvaný Tatzengraben (die Tatze = tlapa, der Graben = příkop), a tak založili obec Tatenice. Při jejich příchodu byla krajina ještě zalesněna. V mokré, močálovité půdě byly nalezeny stopy medvědích tlap, a snad proto nazvali osídlenci místo, kde se usadili, „Tatzengraben“. Z tohoto původního pojmenování vzniklo časem „Täzend“, později pak „Tetnitz“ a konečně „Tattenitz“. Nyní je český název „Tatenice“ používán v jednotném čísle – „v Tatenici“.

 

- Více o historii se dočtete v publikaci 750 let obce Tatenice...

 

- Pamětní kniha farností obce Tatenice...

 

 

- Novinky stránek...

 

Pravidla fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020

Shromáždění starostů LANŠKROU...

  více >>

 

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti